Uczelnie facebook Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu - Administracja - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-648 Wrocław

ul. Inowrocławska 56

Administracja
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2000 zł semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2000 zł semestr


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Administracja

Kształcenie ukierunkowane jest na zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci zdobywając tytuł licencjata nabywają umiejętności w zakresie ekonomi, informatyki, zarządzania, marketingu i rachunkowości. Sylwetkę absolwenta profiluje pakiet przedmiotów prawnych umożliwiających swobodne poruszanie się menadżera administracji w zawiłościach uwarunkowań prawnych instytucji administracyjnych w szczególności: prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym, metodach zarządzania i organizacji oraz negocjacjach.

Przekazywana wiedza obejmuje nie tylko zagadnienia z administracji i prawa ale również wybrane zagadnienia z administracji publicznej Unii Europejskiej – szczególnie ważne z punktu widzenia procesu integracji z Unią, zapewniając znajomość zagadnień z zakresu zarządzania Urzędem zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz zapewnia większą efektywność i spadek kosztów funkcjonowania Urzędów i innych jednostek administracji publicznej.

Absolwent będzie potrafił – w oparciu o wiedzę z zakresu prawa, finansów i organizacji instytucji europejskich – pokierować działaniami organizacji gospodarczych i samorządowych mających na celu przygotowanie organizacji/regionu do zadań związanych z procesem integracji, co stanowi istotną przesłankę pożądanych, pozytywnych przemian w gminie, ułatwiając władzy lokalnej podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania rozwoju gminy.

Absolwenci mogą podejmować pracę w administracji rządowej, samorządowej i w instytucjach pozarządowych, mogą również kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich w dowolnie wybranej uczelni.

 

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij