Uczelnie facebook Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu - Fizjoterapia - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-648 Wrocław

ul. Inowrocławska 56

Fizjoterapia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2400 zł semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2400 zł semestr


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Fizjoterapia

Zapotrzebowanie na fizjoterapeutów jest co raz większe, w związku ze wzrostem średniej wieku Polaków, większą świadomością pacjentów oraz ekonomią procesu leczenia.

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Jest to metoda leczenia, która obejmuje: leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia.

Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom.
Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do pracy z pacjentem w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów do:
• podtrzymywania i przywracania sprawności osobom, które ją utraciły w skutek chorób bądź urazów,
• wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych
• kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Istotnym elementem kształcenia jest poznanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji we wszystkich działach medycyny klinicznej, a także poznanie sposobów odnowy biologicznej.

Po ukończeniu studiów I stopnia i otrzymaniu dyplomu licencjata absolwent może podjąć pracę w:
• szpitalach klinicznych akademii medycznych ,
• szpitalach wojewódzkich i miejskich,
• uzdrowiskach ,
• sanatoriach,
• ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS,
• poradniach ekologicznych,
• zakładach pracy chronionej,
• specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
• klubach sportowych,
• przychodniach sportowo-lekarskich,
• gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego
• domach pomocy społecznej,
• domach dziecka,
• ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych,
• gabinetach prywatnych.

 

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij