Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (Kierunek Zarządzanie)

Opole

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Zarządzanie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1750 semestr

Termin Składania Dokumentów

Dokumenty należy składać dopiero po ogłoszeniu wyników oraz uzyskaniu informacji o wyniku rekrutacji na swoim koncie w systemie IRK-a. Dokumenty składają wyłącznie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia oraz kandydaci z list rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy zrezygnują z podjęcia studiów na UO. Dokumenty przyjmują odpowiednie komisje rekrutacyjne w terminach: a) na studiach stacjonarnych: - 16 - 24 lipca oraz od 1 września do końca rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie, - 26 – 30 lipca oraz od 1 września do konca rekrutacji na studia II stopnia, b) na studiach niestacjonarnych: - 16 - 30 lipca oraz 1-8 września studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie (oprócz II stopnia na filologii angielskiej, germańskiej) - 25 - 29 września studia II stopnia na filologię angielską, germańską

Zasady Rekrutacji

REKRUTACJA 2010/2011 Podstawowym krokiem jest rejestracja internetowa w systemie IRK-a (Internetowa Rejestracja Kandydatów) na stronie https://rekrutacja.uni.opole.pl/osoby.php?op=insert, która przebiega następująco: 1. Po wybraniu zakładki Rejestracja należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli zgoda nie zostanie wyrażona, nie ma możliwości zarejestrowania się i kandydowania na studia na Uniwersytecie Opolskim. 2. Następnie zakładane jest konto kandydata w oparciu o numer PESEL (to będzie Login). Należy wybrać i zapamiętać hasło, bo stanowi ono jedyną formę autoryzacji. Po wpisaniu danych osobowych i kliknięciu przycisku Dodaj, następuje założenie konta. 3. Pojawia się okno logowania - należy podać PESEL oraz wybrane przed chwilą i zapamiętane hasło. 4. Teraz należy uzupełnić swoje dane osobowe (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką!). 5. Następnie należy sprawdzić w wymaganiach rekrutacyjnych, jakie przedmioty są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wymogi te można sprawdzić w opisie kierunku w systemie IRK-a lub klikając na wybrany kierunek z listy . 6. Teraz trzeba wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych - bez tego nie można wybrać kierunku studiów! Nie trzeba podawać wyników z wszystkich podanych w tabeli przedmiotów. Podaje się tylko wyniki z tych przedmiotów, które są brane pod uwagę w kryteriach rekrutacyjnych na dany kierunek. Po zapisaniu wyników matury pojawia się tabelka Moje wyniki egzaminów. Jest to tabelka podsumowująca, które przedmioty z egzaminów maturalnych kandydat wpisał w systemie. Nie jest to lista egzaminów wstępnych, gdyż wymogiem rekrutacyjnym na naszej uczelni jest konkurs świadectw. 7. W kolejnym kroku należy wybrać kierunki i/lub specjalności studiów, którymi kandydat jest zainteresowany, w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego. 8. Następnie kandydat musi wybrać przedmioty, które mają być brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym oraz - w razie takiej potrzeby – rozmowy kwalifikacyjne, które musi zdawać. 9. Należy dokonać opłaty rekrutacyjnej (kandydat ma no to czas do końca trwania rejestracji-terminy poniżej). Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. W przypadku zapisania się na większą liczbę kierunków należy wnieść dodatkową opłatę. Suma wpłat musi się zgadzać z sumą należności - można to sprawdzić na stronie startowej w pozycji Moje wpłaty. W przypadku wyboru większej ilości kierunków, kandydat ma możliwość ustalenia hierarchii wybranych kierunków pod przyciskiem – Moje studia (preferencje i opłaty). W tym samym miejscu ma możliwość przypisać dokonane wpłaty do wybranych kierunków studiów. 10. Do końca trwania rejestracji można zmieniać swoje preferencje dotyczące kierunków (zapisywać się lub wypisywać z kierunków) i wprowadzonych przedmiotów maturalnych oraz dokonywać opłaty rekrutacyjnej.
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły