Uniwersytet SWPS we Wrocławiu - spec. Psychologia biznesu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 30

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Psychologia dla magistrów i licencjatów
   » spec. Psychologia biznesu

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Psychologia biznesu (rodzaje i tryby studiów)


   - magisterskie niestacjonarne sobotnio-niedzielne

ikonka kierunki studiów kierunki studiów – artykuły