Uczelnie facebook Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 70B

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura i Urbanistyka
Cena za semestr od od 540zł od od
Architektura Wnętrz
Cena za semestr od 540zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Humanistyczna uzyskała osobowość prawną oraz wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 113/ 2002. Dołączyła wówczas do grona innych uczelni we Wrocławiu, a następnie w bardzo szybkim tempie zyskała renomę, którą cieszy się do dzisiaj. Warto dodać, że jest pierwszą niepaństwową uczelnią kształcącą studentów w zakresie nauk humanistycznych, nauk technicznych oraz nauk o kulturze fizycznej na Dolnym Śląsku. W związku z takim profilem, kształci architektów wnętrz, geodetów, fizjoterapeutów oraz specjalistów od architektury i urbanistyki; przyszłych pracowników urzędów, instytucji publicznych, firm oraz, co ważne, samych przedsiębiorców.


Dlaczego my?

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu zapewnia kompleksową pomoc w zdobywaniu przez studentów wiedzy i doświadczeń, a także w zakresie stawiania przez nich pierwszych kroków na rynku pracy. Naszym celem jest bowiem kształcenie przyszłych specjalistów, których kompetencje, zdobyte w trakcie studiów, staną się przepustką do wymarzonego zatrudnienia.

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu posiada aż trzy bazy dydaktyczno-szkoleniowe:
• przy ul. Wojrowickiej 58 w budynku XV LO;
• w budynku przy ul. Stabłowickiej 95;
• w budynku przy ul. Robotniczej 70 B.

Składają się one z doskonale wyposażonych w nowoczesny sprzęt sal dydaktycznych, pracowni malarstwa i rzeźby, sal komputerowych (z nieograniczonym dostępem do Internetu), kafejki internetowej, sal do nauki języków obcych, siłowni, basenu, boisk, sal gimnastycznych, biblioteki i czytelni. W obrębie uczelni studenci mogą korzystać z darmowej sieci WiFi, a także punktu ksero czy prężnie działającego bufetu. Co więcej, Wyższa Szkoła Humanistyczna posiada również własny parking.

Jak widać, tym, co wyróżnia Wyższą Szkołę Humanistyczną nie tylko spośród innych uczelni we Wrocławiu, lecz również na tle uczelni z innych miast, jest kompleksowe podejście do potrzeb studentów oraz prowadzenie działań mających na celu ich zaspokojenie.

 

Zasady rekrutacji (Uczelnia – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu)


Studentem studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Humanistycznej może zostać każda osoba, która posiada wykształcenie średnie, udokumentowane świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia na naszą uczelnię jest również:
• złożenie kompletu niezbędnych dokumentów;
• podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych;
• uiszczenie opłaty wpisowej.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci nie muszą zdawać żadnych egzaminów wstępnych.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej może rozpocząć każda osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Wyjątek stanowią tu jedynie kandydaci zainteresowani studiowaniem na kierunku Wycena Nieruchomości, do podjęcia nauki na którym niezbędny jest tytuł magistra (ukończone studia II stopnia).

O przyjęciu na studia podyplomowe, tak jak w przypadku studiów I stopnia, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie):

• karta zgłoszenia;
• podanie do rektora;
• deklaracja opłat czesnego;
• kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu);
• 3 zdjęcia;
• kserokopia dowodu osobistego;
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (obowiązkowe dla wszystkich kierunków!): AW, AiU (zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej;
• podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

Kandydaci innego niż polskie obywatelstwa oraz kandydaci posiadający świadectwa dojrzałości wydane zagranicą muszą przygotować:

• kserokopię tłumaczenia świadectwa uzyskanego zagranicą, dokonanego przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu);
• nostryfikację świadectwa;
• kserokopię paszportu;
• kserokopię dowodu osobistego (jeżeli kandydat go posiada);
• kserokopię karty pobytu;
• kserokopię polisy ubezpieczeniowej/Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (jeśli kandydat ją posiada) lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ (dostępne w dziekanatach uczelni);
• dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego (jeżeli kandydat je posiada)/

Pozostałe niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

• karta zgłoszenia;
• podanie do rektora;
• deklaracja opłat czesnego;
• kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu);
• 3 zdjęcia;
• kserokopia dowodu osobistego;
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (obowiązkowe dla wszystkich kierunków!): AW, AiU (zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej;
• podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

Zapisy na studia w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu odbywają się również przez internet. Formularz zgłoszeniowy dostępny >>>tutaj<<<.

 

Współpraca z zagranicą

Wyższa Szkoła Humanistyczna, podobnie jak inne renomowane uczelnie we Wrocławiu, posiada swój własny Oddział Współpracy z Zagranicą. Zajmuje się on inicjowaniem, organizowaniem oraz koordynowaniem współpracy z instytucjami oraz uczelniami zagranicznymi, a także działań związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych i naukowych.

Organizowane przez Oddział Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu wymiany tak studentów, jak i kadry naukowej przebiegają na podstawie wybranych umów międzyuczelnianych oraz w ramach Life Long Learning Programme – programów Socrates Erasmus oraz Leonardo da Vinci.

Kontakt:
Koordynator ds. Współpracy Zagranicznej:
Marzena Łączyńska
e-mail: international@wsh.wroc.edu.pl
tel. 71 3490654

 

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij