Uczelnie facebook Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu - Architektura i Urbanistyka - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 70B

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Architektura i Urbanistyka
Cena za semestr od od 540zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Architektura i Urbanistyka
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 560 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 540 semestr


   - inżynierskie stacjonarne
   - inżynierskie niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis kierunku

Przestrzeń obrazuje sprawy ludzi, życie ludzi i ich historię…Przestrzeń potrzebuje osób twórczych, ze zdolnościami manualnymi, zainteresowanych sprawami społeczno-gospodarczymi, kulturalnymi, potrafiących tę przestrzeń wykreować – budynki, ich wnętrza, infrastrukturę, miasta, tak, jak zmienia się życie, gospodarka, kultura, potrzeby i pragnienia ludzi. Jeśli posiadasz te cechy, proponujemy Ci kierunek przyszłości- Architekturę i Urbanistykę. Jeśli chcesz decydować jak ma wyglądać przestrzeń i potrafisz do swoich pomysłów przekonać innych, wybierz prestiżowy zawód architekta i kształtuj przestrzeń!

Studia przygotowują do twórczej pracy projektowej: zarówno budynków, ich wnętrz, po zespoły urbanistyczne, zagospodarowanie przestrzeni miejskich i wiejskich. Student ma możliwość tworzenia własnych projektów budynków, zagospodarowania przestrzennego zgodnego z naturą, uwzględniającego różnorodne potrzeby człowieka, szanujących cechy każdego z jej użytkowników.

Kierunek Architektura i Urbanistyka daje ogromne możliwości zawodowe, ponieważ program kształcenia obejmuje przedmioty inżynierskie, humanistyczne oraz plastyczne, dzięki czemu absolwent kierunku może się realizować się na wielu płaszczyznach.

W trakcie nauki student poznaje zasady i wartości obowiązujące we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych, przygotowuje się do roli urbanisty- wizjonera, kreatora przestrzeni zurbanizowanej, doradcy i przedstawiciela różnych grup społecznych; przygotowuje się do twórczej pracy projektowej, zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny projektowania architektonicznego, konserwatorskiego, architektury krajobrazu, sztuki, historii i teorii architektury i urbanistyki, poznaje technologię budowania i wyposażania obiektów, zasady rozwiązywania problemów prawnych i ekonomicznych procesu inwestycyjnego, budowy miast, zasad gospodarowania przestrzenią.

Profil absolwenta:

Absolwenci architektury i urbanistyki mogą być zatrudniani m.in. przy:

- projektowaniu architektonicznym,
- wykonawstwie i nadzorowaniu budowlanym, oraz ich zgodności z dokumentacją, sztuką budowlaną i przepisami,
- planowaniu przestrzennym,
- państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych,
- pracy w biurach i pracowniach projektowych,
- w pracowniach konserwacji zabytków,
- w służbach i jednostkach inwestorskich oraz budowlanych.

 

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij