Uczelnie facebook Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu - Architektura Wnętrz - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 70B

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Architektura Wnętrz
Cena za semestr od 540zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Architektura Wnętrz
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 560 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 540 semestr


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis kierunku

Studia trwają 3,5 roku - 7 semestrów.
Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł zawodowy licencjata sztuki,
architekta wnętrz.

W ramach studiów architektury wnętrz studenci zdobywają gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zostają przygotowani do zespołowej i indywidualnej, interdyscyplinarnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej.

Kształcenie nakierowane jest na rozwijanie umiejętności kreacyjnych z uwzględnieniem zasad logiki strukturalnej budowli, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz, ergonomii i akustyki i przy wykorzystaniu walorów barwy i światła.

Dużą uwagę przywiązuję się do nabycia wiedzy i umiejętności projektowania różnego rodzaju wnętrz. Traktuje się je jako integrację zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.

Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz kształcą nowoczesnych specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni przez działalność w zakresie:

• projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu,
• aranżacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu,
• rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych
czy stylowych, w tym zabytkowych,
• adaptacji wnętrz o różnym charakterze,
• projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, zieleni i wyposażenia terenów, wystaw,
• współpracy w zespołach projektowych, zarówno przy realizacji wnętrz nowych,
jak i pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Studenci uzyskują praktyczne kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności
zawodowej oraz podstawy do dalszego kontynuowania nauki na studiach II stopnia -
magisterskich.

 

kierunki studiów – artykuły