Uczelnie facebook Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) - Pedagogika - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki
Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Pedagogika
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
    - spec. Animacja kultury i edukacja muzealna
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Arteterapia
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Kultura i edukacja
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Manager działań artystycznych nowość!
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Nauczyciel etyki
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Pedagogika rodzinna
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Pedagogika społeczna
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Wiedza o kulturze
Cena za semestr od od od od 3100 złzł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Pedagogika
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 - 3300 zł semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2900 - 3100 zł semestr


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika

Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku pedagogika realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach i grupach wiekowych. Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, edukatora, profesjonalnego doradcy i opiekuna w ciągle i nieoczekiwanie zmieniającym się świecie codziennym, prywatnym i publicznym wymaga kształcenia kadr profesjonalnie przygotowanych do wspierania, organizowania, nauczania, wychowania, zarządzania, pomocy różnym grupom społecznym i wiekowym w dążeniu do samorealizacji i osiągania założonych celów.

Kształcenie na kierunku pedagogika pozwala poznać podstawowe środowiska wychowawcze, system instytucji realizujących zadania wychowawcze oraz ich podstawowe zadania i funkcje. Kształtuje krytyczną postawę wobec otaczającej rzeczywistości, uwrażliwia na problemy innych, szczególnie tych pozbawionych szans na dobrą edukację i wychowanie.

Edukacja na studiach I stopnia na kierunku pedagogika jest ukierunkowana na zawodowe przygotowanie do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

 

kierunki studiów – artykuły