Uczelnie facebook Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) - Pedagogika - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki
Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Pedagogika
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
    - spec. Animacja kultury i edukacja muzealna
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Arteterapia
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Kultura i edukacja
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Manager działań artystycznych nowość!
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Nauczyciel etyki
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Pedagogika rodzinna
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Pedagogika społeczna
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Wiedza o kulturze
Cena za semestr od od od od 3100 złzł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Pedagogika
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 - 3300 zł semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2900 - 3100 zł semestr

kierunki studiów – artykuły