Uczelnie facebook Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) - Pedagogika specjalna - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki
Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Pedagogika specjalna
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
    - spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
    - spec. Pedagogika resocjalizacyjna
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
    - spec. speciální pedagogika dětí a mládeže s postižením a předškolní pedagogika a pedagogika pro 1. stupeň základních škol nowość!
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Pedagogika specjalna
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 - 3300 zł semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2900 - 3100 zł semestr


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika specjalna

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

 

kierunki studiów – artykuły