Uczelnie facebook Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) - Psychologia - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki
Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Psychologia
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
    - spec. Psychologia kliniczna
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Psychologia sądowa
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Psychologia społeczno-wychowawcza
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Psychologia w biznesie
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Psychologia w zdrowiu i chorobie
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Psychologia zarządzania w organizacjach
Cena za semestr od od od od 3100 złzł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Psychologia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 - 3300 zł semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2900 - 3100 zł semestr


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Psychologia stosowana

Studia I stopnia na kierunku Psychologia stosowana stanowią nową propozycję studiowania psychologii w formie studiów dwustopniowych (I stopnia – licencjackie, studia II stopnia – magisterskie.

Studia I stopnia adresowane są zarówno do tych osób, które

- pragną zostać psychologami i swoją karierę zawodową wiążą z tą profesją, planują ukończyć studia I, a następnie II stopnia w zakresie psychologii - studia przygotowujące do zawodu psychologa będą miały kontynuację na Wydziale Nauk Pedagogicznych, gdzie zostanie przygotowany program kształcenia na studiach II stopnia Psychologii stosowanej;

jak i do wszystkich tych, którzy:

- zainteresowani są studiowaniem psychologii na studiach I stopnia, jako podstawą do studiów II stopnia na kierunku innym niż psychologia np. politologia, public relations, dziennikarstwo, prawo czy pedagogika;

- legitymują się wyższym wykształceniem w innym kierunku niż psychologia, ale pragną poszerzyć swój profil zawodowy np. prawnicy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni i zajęciowi, pracownicy socjalni, specjaliści public relations, dziennikarze, pracownicy służby zdrowia odczuwający potrzebę rozbudowania swoich kompetencji o wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii stosowanej.

Kierunek studiów Psychologia stosowana został opracowany z myślą o kandydatach mających różne zainteresowania i plany zawodowe dlatego przygotowano pięć specjalności praktycznych do wyboru przez studenta:

- diagnostyka psychologiczna,
- psychologia człowieka dojrzałego,
- psychologia sądowa,
- psychologia w biznesie,
- psychologia w zdrowiu i chorobie.

W dzisiejszym świecie budowanie kariery zawodowej, zwłaszcza w zawodach wymagających szerokiego i zróżnicowanego zakresu kompetencji, często nie jest możliwe w oparciu o wykształcenie jednokierunkowe. Dopiero połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobywanych na rożnych kierunkach studiów daje większe możliwości zatrudnienia, a jednocześnie jest okazją do poszerzania i pogłębiania swoich umiejętności, predyspozycji, rozwijania zdolności i zamiłowań, a także realizacji zainteresowań i pasji.

Absolwenci studiów na Kierunku psychologia stosowana będą mogli znaleźć zatrudnienie (w zależności od wybranej specjalności) w wielu obszarach życia zawodowego: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej, w wymiarze sprawiedliwości oraz biznesie.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Po pierwszym roku studiów studenci dokonują wyboru specjalności spośród pięciu oferowanych w ramach tego kierunku – psychologia sądowa, diagnostyka psychologiczna, psychologia człowieka dojrzałego, psychologia w biznesie, psychologia w zdrowiu i chorobie. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku psychologia stosowana jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (na kierunku psychologia – w przygotowaniu oraz na innych kierunkach studiów).

 

kierunki studiów – artykuły