Uczelnie facebook Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) - Zarządzanie - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ)e

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Inne uczelnie w regionie

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

54-239 Wrocław

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Informatyka - studia I stopnia
Cena za semestr od od od od
  - spec. Zarządzanie projektami IT

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Psychologia
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
  - spec. Psychologia zarządzania w organizacjach
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
  - spec. Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
  - spec. Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
Ochrona środowiska
Cena za semestr od od 2700 złzł od od
  - spec. Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami
Cena za semestr od od 2700 złzł od od
  - spec. Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii
Cena za semestr od od 2700 złzł od od
Informatyka
Cena za semestr od od 2900zł od od
  - spec. Zarządzanie projektami informatycznymi
Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
  - spec. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
  - spec. Zarządzanie wizerunkiem i e-PR

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu

50-266 Wrocław

ul. Świętej Jadwigi 12

tel.:
fax.:

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Zarządzanie kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Inżynieria zarządzania
Cena za semestr od od 2325zł od od
Zarządzanie - studia I i II stopnia
Cena za semestr od 2325zł od od od 2325zł
Zarządzanie - studia II stopnia ze studiami podyplomowymi
Cena za semestr od od od od 2875zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij