Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

50-425 Wrocław

ul. Krakowska 56-62

ikonka email do uczelni

www.wszedukacja.pl

email:

edukacja@edukacja.wroc.pl
» Pedagogika     - Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna     - Animator edukacji niekonwencjonalnej     - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią     - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna     - Terapia pedagogiczna     - Wczesna edukacja dziecka w modelu Wrocławskiej Szkoły Przyszłości (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Inne uczelnie w regionie

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

53-609 Wrocław

ul. Wagonowa 9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

fax.:

71 358 27 14 (rektorat)

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Sztuki nowoczesne − Design Now!
Cena za semestr od 2900 zł od od od
Stosunki międzynarodowe
Cena za semestr od 2700 złzł od od od
Psychologia
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
Praca socjalna
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
Pedagogika specjalna
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
Pedagogika
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
Media kreatywne:game design, animacja, efekty specjalne
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
Media design i marketing wizerunkowy
Cena za semestr od 3400zł od od od
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
Administracja
Cena za semestr od 2700 złzł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

50-375 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 32 01 075, 71 32 01 045, 71 32 05 158

fax.:

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Sielsiusa w Wałbrzychu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Sielsiusa w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych

ul. Zamkowa 4

ikonka telefon do uczelni
tel.:

74 641 92 00, 74 641 92 01

fax.:

74 641 92 02

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 1400zł od od od 1400zł
Architektura wnętrz
Cena za semestr od 1400zł od od od
Filologia
Cena za semestr od 1300zł od od od
Kosmetologia
Cena za semestr od 1500zł od od od
Pedagogika
Cena za semestr od 1300zł od od od
Pielęgniarstwo
Techniki dentystyczne
Cena za semestr od 3800zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Studia I i II stopnia

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

59-101 Polkowice

ul. Skalników 6b

ikonka telefon do uczelni
tel.:

76 746 53 53, 76 746 53 51

fax.:

76 746 53 52

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
ADMINISTRACJA
Cena za semestr od 1600zł od od od
PEDAGOGIKA
Cena za semestr od 1760zł od od od
ZARZĄDZANIE
Cena za semestr od 1860zł od od od 1860zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły