Uczelnie facebook Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Agrobiznes - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
  » Agrobiznes

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Agrobiznes (rodzaje i tryby studiów)


   - inżynierskie stacjonarne

kierunki studiów – artykuły