Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Kierunek Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

  » Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 800 EUR semestr

Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim

Wyjątkowa możliwość studiowania na kierunku Techniki Laboratoryjne w Biologii w języku angielskim. Studia te kosztują 800 EUR za semestr dla obywateli Polski, UE i EOG. Należy przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz dyplom studiów I stopnia z kierunku pokrewnego.

Laboratory techniques in biology 2nd grade course provides a student with theoretical and practical knowledge in the area of microscopic techniques, techniques of phylogeny reconstruction, laboratory analysis, cell and tissue culture techniques, analytical techniques in hydrobiology and ecotrophology, primate genomics, methods of analysis and assessment of animal origin products. A course participant will be trained to handle professional laboratory apparatuses in order to develop his own professional skills independently. Knowledge gained during the studies will also include biology methodology and statistics as well as bioinformatics. The course is designed to master general and specific analysis, analytical chemistry while handling optical and electron microscope. The course programme covers the field of coloring and sustaining specimens and in vitro culturing techniques.

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły