Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 Wrocławarrow

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt       » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

    - Bezpieczeństwo żywności           - Bezpieczeństwo żywności                

    - Bioinformatyka     - Bioinformatyka                     - Bioinformatyka    

    - Biologia     - Biologia       - Biologia                 - Biologia       - Biologia

Cena za semestr od 2000 od od od 2000

    - Biologia człowieka     - Biologia człowieka                      

    - Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim                       - Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim    

Cena za semestr od od od od 800 EUR

    - Zootechnika           - Zootechnika       - Zootechnika           - Zootechnika       - Zootechnika

Cena za semestr od od 2050 od od 2050

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

9.14 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.78 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

wszystkie kierunki

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (rodzaje i tryby studiów)


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - inżynierskie stacjonarne
   - inżynierskie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Bezpieczeństwo żywności

Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych. Potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Zna technologie produkcji i przetwarzania żywności, a także sposoby modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne. Ma wiedzę w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasadami utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego.

 

Bioinformatyka

Studia na kierunku bioinformatyka skierowane są do osób o zainteresowaniach obejmujących biologię, zwłaszcza genetykę, oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.

Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
 • techniki programistyczne w biologii molekularnej
 •  

  Biologia

  Absolwent kierunku biologia ma wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Podczas studiów uzyskuje wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka, a także roślin i zwierząt poprzez kształcenie kierunkowe, obejmujące zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna, poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta. Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

  Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • biologia środowiskowa
 • biologia człowieka
 • techniki laboratoryjne w biologii

 • Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:
 • biologia człowieka
 • biologia środowiskowa
 • techniki laboratoryjne w biologii
 •  

  Biologia człowieka

  Kierunek jedyny w Polsce. Biologia człowieka (antropologia fizyczna) jest nauką interdyscyplinarną. W związku z tym absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy. W programie studiów, poza wiedzą ogólnobiologiczną, jest wiele ciekawych, specjalistycznych przedmiotów pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych. Wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

   

  Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim

  Wyjątkowa możliwość studiowania na kierunku Techniki Laboratoryjne w Biologii w języku angielskim. Studia te kosztują 800 EUR za semestr dla obywateli Polski, UE i EOG. Należy przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz dyplom studiów I stopnia z kierunku pokrewnego.

  Laboratory techniques in biology 2nd grade course provides a student with theoretical and practical knowledge in the area of microscopic techniques, techniques of phylogeny reconstruction, laboratory analysis, cell and tissue culture techniques, analytical techniques in hydrobiology and ecotrophology, primate genomics, methods of analysis and assessment of animal origin products. A course participant will be trained to handle professional laboratory apparatuses in order to develop his own professional skills independently. Knowledge gained during the studies will also include biology methodology and statistics as well as bioinformatics. The course is designed to master general and specific analysis, analytical chemistry while handling optical and electron microscope. The course programme covers the field of coloring and sustaining specimens and in vitro culturing techniques.

   

  Zootechnika

  Kształcenie kierunkowe na studiach kierunku zootechnika obejmuje: biologię rozrodu, genetykę i metody doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, dobrostan zwierząt, rybactwo, pszczelarstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologię i ochronę środowiska, informatykę, ekonomię, zarządzanie i marketing. Na studiach magisterskich kierunku zootechnika, realizowanych wyłącznie w systemie indywidualnych programów nauczania, funkcjonują cztery specjalności magisterskie: hodowla i użytkowanie koni, hodowla zwierząt towarzyszących, wolno żyjących i laboratoryjnych, hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, produkcja pasz i doradztwo żywieniowe. Studenci mogą dowolnie modyfikować zakres zdobywanej wiedzy, wybierając przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Studia zootechniczne przygotowują do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do pracy w nadzorze hodowlanym (stacje hodowli i unasienniania zwierząt, związki hodowców i producentów, stadniny koni), w doradztwie rolniczym, w służbach ekologicznych, w administracji i usługach rolniczych oraz przemyśle paszowym.

  Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

 • Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:
 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
 •  

  arrow_left Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu arrow_right

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
  Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
  Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Co wybrać - umowę o dzieło, zlecenie, czy o pracę?

  Co wybrać - umowę o dzieło, zlecenie, czy o pracę?

  Wiele osób świadomie wybiera umowę o dzieło, a jednocześnie duże ...

  więcej

  Studia w Holandii

  Studia w Holandii

  Eksperci szacują, że co roku na studia w Holandii decyduje się po ...

  więcej

  Język angielski CPE

  Język angielski CPE

  Obcując z językiem angielskim od podstawówki, całkiem spora część polski ...

  więcej

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.