Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

 Wrocławarrow

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji        » Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji    » Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji        » Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji    » Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Cena za semestr od 2200 od 2200

    - architektura krajobrazu           - architektura krajobrazu       - architektura krajobrazu           - architektura krajobrazu       - architektura krajobrazu

Cena za semestr od 2100 od 2100

    - budownictwo           - budownictwo       - budownictwo           - budownictwo       - budownictwo

Cena za semestr od 2200 od 2200

    - geodezja i kartografia           - geodezja i kartografia       - geodezja i kartografia           - geodezja i kartografia       - geodezja i kartografia

Cena za semestr od 2200 od 2200

    - gospodarka przestrzenna           - gospodarka przestrzenna       - gospodarka przestrzenna           - gospodarka przestrzenna       - gospodarka przestrzenna

Cena za semestr od 2200 od 2200

    - inżynieria bezpieczeństwa           - inżynieria bezpieczeństwa       - inżynieria bezpieczeństwa            

Cena za semestr od 2100

    - inżynieria i gospodarka wodna           - inżynieria i gospodarka wodna               - inżynieria i gospodarka wodna    

    - inżynieria środowiska           - inżynieria środowiska       - inżynieria środowiska           - inżynieria środowiska       - inżynieria środowiska

Cena za semestr od 2200 od 2200

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

9.14 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.78 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

wszystkie kierunki

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Tryb studiów Cena (zł) Za okres

niestacjonarne sobotnio-niedzielne2200semestr

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (rodzaje i tryby studiów)


   - inżynierskie stacjonarne
   - inżynierskie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studia architektura krajobrazu

Absolwent kierunku architektura krajobrazu uzyskuje umiejętności dające podstawę do wykonywania opracowań badawczych, projektowych i ich realizacji w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich. Studia na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przygotowują również do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin, które mają wpływ na treść i formę krajobrazu.

 

Studia budownictwo

Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto są oni dobrze zorientowani w specyfice środowiska wiejskiego i w problematyce ochrony przyrody.

 

Studia geodezja i kartografia

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzeń terenów wiejskich, a także w jednostkach zajmujących się geodezją i gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej.

 

Studia gospodarka przestrzenna

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna będą specjalistami w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Ich wiedza będzie miała charakter wielodyscyplinowy i da podstawy do działalności w zakresie: planowania przestrzennego, formułowania polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju regionów i miast, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, ochrony środowiska i ekorozwoju, zarządzania gminami, powiatami i województwami oraz współpracy z regionami europejskimi. Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, w administracji państwowej i samorządowej, na wyższych uczelniach i w instytutach badawczych.

 

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych, zapobiegania katastrofom obiektów technicznych, usuwania i ograniczania strat powodowanych katastrofami ekologicznymi i przemysłowymi, zmniejszania negatywnych skutków środowiskowych będących następstwem katastrof, bezpieczeństwa produkcji żywności, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Studia inżynieria i gospodarka wodna

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna pozwalają zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Potrafią uwzględnić specyfikę warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych na podstawie wiedzy oraz umiejętności interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na środowisko. Są przygotowani do projektowania oraz wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią i suszą oraz obiektów inżynierii wodnej. Stosują nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie, mają przygotowanie do kierowania zespołami pracowniczymi, a także ustawicznego samokształcenia.

 

Studia inżynieria środowiska

Studia na kierunku inżynieria środowiska przygotowują absolwentów do zadań w zakresie planowania, projektowania, wykonywania i eksploatacji budowli i urządzeń oraz zabiegów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą, ściekami i odpadami, podwyższaniu produkcyjności terenów rolnych, ochronie siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami związanymi z gospodarczą działalnością człowieka. Na studiach magisterskich istnieje możliwość wyboru jednej z dziewięciu specjalności. Programy studiów na kierunku inżynieria środowiska uwzględniają zarówno przedmioty techniczne, jak i przyrodnicze. Absolwenci tych studiów mogą znaleźć zatrudnienie w różnych działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, kształtowaniem i ochroną środowiska.

 

arrow_left Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu arrow_right

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sposoby na zwiększenie efektywności pracy

Sposoby na zwiększenie efektywności pracy

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskich naukowców, p ...

więcej

Studia za granicą

Studia za granicą

Studia za granicą stają się coraz bardziej popularne. Młodzi ludzie cor ...

więcej

Język francuski - DELF

Język francuski - DELF

DELF to certyfikat potwierdzający podstawową i średniozaawansowaną zna ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy