Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

    - Architektura krajobrazu

    - Budownictwo
Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł
    - Geodezja i kartografia
Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł

    - Gospodarka przestrzenna

    - Inżynieria bezpieczeństwa

    - Inżynieria i gospodarka wodna

    - Inżynieria środowiska

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły