Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
    - Architektura krajobrazu
    - Budownictwo
Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł
    - Geodezja i kartografia
Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł
    - Gospodarka przestrzenna
    - Inżynieria bezpieczeństwa
    - Inżynieria i gospodarka wodna
    - Inżynieria środowiska

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły