Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
    - Biotechnologia
    - Food Technology and Human Nutrition- studia w j. angielskim
    - Technologia żywności i żywienie człowieka
    - Zarządzanie jakością i analiza żywności
    - Żywienie człowieka i dietetyka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły