Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

    - Agrobiznes

    - Biotechnologia stosowana roślin

    - Ekonomia

    - Medycyna roślin

    - Ochrona środowiska

    - Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

    - Ogrodnictwo

    - Podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim
Cena za semestr od od 1600 EURzł od od
    - Rolnictwo
Cena za semestr od od 2050zł od od 2050zł

    - Technika rolnicza i leśna

    - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły