Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) Sztuki nowoczesne − Design Now!

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Sztuki nowoczesne − Design Now!
Cena za semestr od 2900 zł od od od
    - spec. Design Now! film, media, nowe technologie
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Design Now! performatyka
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Design Now! projektowanie
Cena za semestr od 2900 złzł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Sztuki nowoczesne − Design Now!
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2900 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły