Uczelnie facebook Uczelnie z kierunkiem Sport Wrocław - Uczelnie, studia I i II stopnia

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Sport Wrocław

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
STUDIA DUALNE Transport - studia I stopnia licencjackie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
  - spec. Dziennikarstwo sportowe
Cena za semestr od 2700 zł od od od
  - spec. Dziennikarz i menadżer w sporcie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Logistyka - studia I i II stopnia
Cena za semestr od od od od
  - Inżynieria procesów transportowych
  - Logistyka transportu
Logistyka - studia II stopnia ze studiami podyplomowymi
Cena za semestr od od od od
  - Procesy transportowo-spedycyjne z SP Transportu i spedycji
  - Procesy Transportowo-Spedycyjne z SP Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

51-617 Wrocław

ul. Banacha 11

tel.:

71 348-30-72 w 122

fax.:

71 347-90-54

www.awf.wroc.pl

email:

www.awf.wroc.pl

Politechnika Wrocławska

50-370 Wrocław

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

tel.:

71 320-27-78

fax.:

71 322 74 82

www.pwr.wroc.pl

email:

www.pwr.wroc.pl

kierunki studiów – artykuły