Społeczna Akademia Nauk - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Społeczna Akademia Nauk - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

 Warszawaarrow

Społeczna Akademia Nauk
mail

00-842 Warszawa, woj. mazowieckie

ul. Łucka 11

telefon

tel.: 22 656 36 15, 22 656 36 16

fax.: 22 656 36 15

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Logistyka Logistyka   Logistyka             Logistyka   Logistyka

Cena za semestr od 2250 od 2250

Filologia angielska Filologia angielska   Filologia angielska             Filologia angielska   Filologia angielska

Cena za semestr od 2600 od 2600

Zarządzanie Zarządzanie   Zarządzanie             Zarządzanie   Zarządzanie

Cena za semestr od 2150 od 2150

Architektura i Urbanistyka       Architektura i Urbanistyka   Architektura i Urbanistyka            

Cena za semestr od 2750

Kosmetologia Kosmetologia   Kosmetologia             Kosmetologia   Kosmetologia

Cena za semestr od 2850 od 2850

Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe             Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe

Cena za semestr od 2150 od 2150

Grafika Grafika   Grafika                  

Cena za semestr od 2550

Pedagogika Pedagogika   Pedagogika             Pedagogika   Pedagogika

Cena za semestr od 2150 od 2150

Psychologia             Psychologia   Psychologia      

Cena za semestr od 3550

Turystyka i rekreacja                   Turystyka i rekreacja   Turystyka i rekreacja

Cena za semestr od 2150

Socjokryminologia Socjokryminologia   Socjokryminologia                  

Cena za semestr od 2050

Logopedia i audiologia nowość! Logopedia i audiologia nowość!   Logopedia i audiologia nowość!             Logopedia i audiologia nowość!   Logopedia i audiologia nowość!

Cena za semestr od 2600 od 2600

Lingwistyka stosowana Lingwistyka stosowana   Lingwistyka stosowana                  

Cena za semestr od 2300

Film i sztuki audiowizualne Film i sztuki audiowizualne   Film i sztuki audiowizualne                  

Cena za semestr od 3550

Fizjoterapia Fizjoterapia   Fizjoterapia             Fizjoterapia   Fizjoterapia

Cena za semestr od 2750 od 2750

Administracja Administracja   Administracja             Administracja   Administracja

Cena za semestr od 2150 od 2150

Informatyka       Informatyka   Informatyka       Informatyka   Informatyka

Cena za semestr od 2550 od 2550

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna             Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cena za semestr od 2300 od 2300

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość   Finanse i rachunkowość             Finanse i rachunkowość   Finanse i rachunkowość

Cena za semestr od 2250 od 2250

Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Narodowe   Bezpieczeństwo Narodowe             Bezpieczeństwo Narodowe   Bezpieczeństwo Narodowe

Cena za semestr od 2150 od 2150

Resocjalizacja Resocjalizacja   Resocjalizacja                  

Cena za semestr od 1900

Prawo jednolite magisterskie             Prawo jednolite magisterskie   Prawo jednolite magisterskie      

Cena za semestr od 2700

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

O Uczelni


Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. SAN zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Społeczna Akademia Nauk to zdobywca wielu wyróżnień:

• statuetki i tytułu Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
• Ambasadora Polskiej Gospodarki 2011,
• certyfikatu Wiarygodna Szkoła i Uczelnia Roku,
• tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii,
• statuetki Lodołamacze.

Dlaczego warto?

Jedna z siedmiu uczelni niepublicznych w Polsce z tytułem Akademii – doktoryzowanie na trzech kierunkach
• Rankingi mówią za Nas – 2 MIEJSCE W POLSCE
Wieloletnie doświadczenie – MAMY JUŻ 20 LAT
• Dogodna lokalizacja – ul. Łucka 11 – ŚCISŁE CENTRUM WARSZAWY
• Ponad 15 tys. zadowolonych studentów i 40 tys. absolwentów
• Amerykański dyplom MASTER – Clark University
• Zajęcia prowadzone przez wykładowców renomowanych uczelni polskich i zagranicznych
• Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus
• Bogaty system stypendiów i refundacji czesnego oraz szeroka oferta kredytów studenckich
Czesne płatne w miesięcznych ratach, zniżki przy wpłatach jednorazowych
• Dbamy o Twoją przyszłość – prowadzimy Studenckie Biuro Karier – praktyki, staże oraz oferty pracy
• Rozwijamy osobowość – organizujemy Studenckie Koła Zainteresowań
• Poszerzamy horyzonty – umożliwiamy zdobycie dyplomu MASTER amerykańskiej uczelni
• Zapewniamy przyjazną atmosferę studiowania – młoda kadra
• Gwarantujemy urozmaicone życie studenckie.


 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:
Kandydaci na studia polskie powinni złożyć następujące dokumenty:
• świadectwo dojrzałości w oryginale,
• odpis dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (tylko na studia II stopnia),
• 4 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
• kserokopia dowodu osobistego (strona 1, 2),
• dowód wpłaty wpisowego.

Biuro rekrutacji:
pokój nr 4
ul. Łucka 11 00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Godziny pracy:
Biuro rekrutacji (pokój numer 4) czynne jest w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 9:00 - 15:30

Rekrutacja on-line:
rekrutacja.san.edu.pl/warszawa

 

Rankingi i wyróżnienia


Rokrocznie Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych.

Rok 2015


Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna (2015)
• Uniwersytety 2015 – 2 miejsce wśród uczelni niepublicznych
• Innowacyjność - 1 miejsce wśród uczelni niepublicznych
• Umiędzynarodowienie - 1 miejsce wśród uczelni niepublicznych
• Publikacje naukowe - 5 miejsce wśród uczelni niepublicznych

Rok 2014
Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna (2014)
• Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7 miejsce w Polsce

Home & Market (2014)
• Ranking uczelni wyższych - 7 miejsce w Polsce

Wprost (2014)
• Ranking MBA - 12 miejsce w Polsce

Rok 2013
Perspektywy/Rzeczpospolita (2013)
• Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2013 – 7 miejsce w Polsce
• Ranking MBA – najlepsze programy w opinii absolwentów – 3 miejsce w Polsce

Wprost (2013)
• Ranking MBA - 12 miejsce w Polsce

 

Władze Uczelni

Rektor – dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk
Kanclerz – dr inż. Jadwiga Gawryś
Prorektor ds. młodzieży – dr hab. Muzahim Al Noorachi, prof. Społecznej Akademii Nauk
Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. Bogdan Piasecki
Prorektor ds. rozwoju – dr hab. Henryk Skłodowski, prof. Społecznej Akademii Nauk
Prorektor ds. dydaktyki – dr hab. Mirosław Wypych, prof. Społecznej Akademii Nauk
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 

Współpraca międzynarodowa

Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową w oparciu o umowy bilateralne z innymi uczelniami, program LLP-Erasmus (od roku 2014/15 – Erasmus+) oraz inne programy unijne.

Celem współpracy jest wspieranie działań mających na celu: tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym. SAN uczestniczy w programach wymian studentów i kadry dydaktycznej, rozbudowuje współpracę z ośrodkami zagranicznymi i pozyskuje kolejne uczelnie partnerskie. Do programów nauczania wprowadzane są aspekty międzynarodowe. Uczelnia organizuje liczne konferencje o zasięgu międzynarodowym m.in.: Zarządzanie Międzykulturowe; Bezpieczeństwo Narodowe; Technologie internetowe w zarządzaniu i biznesie; wspiera inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu integracji międzynarodowej, prowadzi praktyki zagraniczne realizuje program UE wymian studenckich - LLP/Erasmus.

SAN współpracuje ściśle z amerykańską uczelnią Clark University, a także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile) i z Azji (Filipiny).

 

arrow_left Społeczna Akademia Nauk Społeczna Akademia Nauk Społeczna Akademia Nauk arrow_right

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 Pracodawca pod lupą

Pracodawca pod lupą

Coraz więcej osób decyduje się na pracę w firmie o kiepskiej opi ...

więcej

Studia we Włoszech

Studia we Włoszech

Włochy. To tu zaczęła się historia europejskich uniwersytetów, to t ...

więcej

Jezyk niemiecki-ZDfB

Jezyk niemiecki-ZDfB

W momencie, gdy gospodarka Niemiec okazuje się najsilniejszą w Europie, z ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.