Uczelnie facebook Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Toruń

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Nauk Pedagogicznych
Cena za semestr od 2750zł od od od 2750zł
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Cena za semestr od 1590zł od od od 1590zł
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Cena za semestr od 2174zł od od od 2174zł
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK)
Wydział Chemii
Cena za semestr od 4500zł od od od 4500zł
Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK)
Wydział Filologiczny
Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Cena za semestr od 1850zł od od od 1850zł
Wydział Matematyki i Informatyki
Cena za semestr od 2550zł od 2550zł od od 2550zł
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Prawa i Administracji
Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł
Wydział Sztuk Pięknych
Cena za semestr od 2450zł od od 2450zł od 2450zł
Wydział Teologiczny
Cena za semestr od 1550zł od od 1550zł od 1550zł
Wydział Nauk o Ziemi
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

obrazek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel.: (056) 611 40 10
fax: (056) 654 29 44


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej. Oprócz Uniwersytetu w Toruniu, ma jeszcze dwa inne ośrodki: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu. Możecie więc studiować w Toruniu, Bydgoszczy albo Grudziądzu i otrzymać dyplom ukończenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

UMK w liczbach:

STUDENCI
prawie 27 tysięcy studentów (w tym ponad 22 tysiące na studiach stacjonarnych);
ponad 9 tysięcy przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w tym ponad 8 tysięcy na studia stacjonarne); ponad 900 doktorantów (na UMK w Toruniu i w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy);
269 studentów obcokrajowców (w tym 177 w Collegium Medicum);
303 osoby zakwalifikowane (w tym 29 z Collegium Medicum oraz 274 z kampusu toruńskiego) na wyjazdy na studia na uczelniach zagranicznych oraz 53 osoby zakwalifikowane (w tym: 9 osób z Collegium Medicum oraz 44 z kampusu toruńskiego) na praktyki zagraniczne (w ramach programu Erasmus+)
28 z ww. praktyk zagranicznych to praktyki absolwenckie;
983 osoby na studiach podyplomowych.

PRACOWNICY
4 190 wszystkich pracowników (z tego w Collegium Medicum – 1 318 osób);
2 166 nauczycieli akademickich (z tego Collegium Medicum – 752);
707 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 132);
1 059 doktorów (z tego w Collegium Medicum - 402);
583 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum - 216).

KSZTAŁCENIE
17 wydziałów;
92 kierunki studiów;
7 nowych kierunków studiów: sztuka mediów i edukacja wizualna (studia jednolite magisterskie); studia menedżersko-finansowe (I stopnia); filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (I stopnia); chemia i technologia żywności (I stopnia); inżynieria biomedyczna I stopnia (Collegium Medicum) oraz doradztwo podatkowe (studia II stopnia) i pedagogika specjalna (studia II stopnia);
ponad 100 specjalności;
41 studiów podyplomowych;
17 kursów dokształcających;
4 Wydziały UMK w Toruniu (Biologii i Ochrony Środowiska, Filologiczny, Nauk Historycznych oraz Sztuk Pięknych) uzyskały akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
49 kierunków akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (więcej szczegółów);
21 rodzajów studiów doktoranckich.

Co warto wiedzieć

UMK nie tylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK gwarantuje pomoc w poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.

Uczelnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową
z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, jak również krajową, z najlepszymi uczelniami w Polsce. Z roku na rok rośnie popularność takich programów jak MOST czy Erasmus, które oferują możliwość wyjazdu do wybranego kraju / na wybraną uczelnię w celach naukowych i poznawczych.

Organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działa wiele organizacji studenckich, takich jak AIESEC, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - POLAND czy Studenckie Towarzystwo Naukowe, które stwarzają studentom m.in.: możliwość odbycia praktyk, znalezienia pracy i zdobycia doświadczenia w największych koncernach w kraju i za granicą, poszerzanie wiedzy, udział w seminariach i konferencjach, również międzynarodowych, a także skłaniają studentów do aktywizacji środowiska akademickiego, poprzez działania podejmowane w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia, czy sportu.

Studenci aktywnie działają w Samorządzie Studenckim, który za główne cele swojej działalności przyjmuje ochronę praw, godności i interesów studentów, inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego oraz sprawy socjalno – bytowe.

Wszyscy studenci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, ale także brać udział
w różnego rodzaju badaniach, mogą zapisać się do kół naukowych działających na poszczególnych wydziałach. Obecnie na UMK działa około 100 kół naukowych, z czego ponad 40 w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Na naszej uczelni funkcjonują również chóry: Chór Akademicki UMK, Chór Collegium Medicum, Chór Wydziału Teologicznego Tibi Domine oraz Chór Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

UMK posiada swoją uczelnianą rozgłośnię - Radio Sfera, w którym studenci mają możliwość odbycia praktyk i zdobycia szlifów dziennikarskich. Audycji nadawanych przez radio można słuchać w domach studenckich oraz na stronie internetowej: www.sfera.umk.pl

Wyjazdy zagraniczne

Osoby studiujące na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mogą wyjechać na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus koordynowanego przez Biuro Programów Międzynarodowych. Program ten oferuje między innymi możliwość odbycia części studiów w uczelni w kraju Unii Europejskiej. Wyjazd jest możliwy na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Studenci korzystający z Erasmusa są zwolnieni z czesnego w zagranicznej uczelni, a okres studiów za granicą jest zaliczony do studiów w Polsce.

Klub studencki

UMK ma Klub Studencki „Od Nowa”, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne: koncerty, festiwale teatralne np. KLAMRA, Majowy BUUM Poetycki, festiwale muzyczne, np. Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival. W Od Nowie znajdują się również dwie galerie: Dworzec Zachodni i Galeria 011, a także kino „Niebieski Kocyk”. W 2012 roku Od Nowa została rozbudowana i zmodernizowana, ma ponad 2000 m2 powierzchni, na której znajdą się m.in.: 4 sceny koncertowe (1 z nich w plenerze), dwie przestrzenie wystawiennicze, nowoczesną salę kinowo-teatralną oraz nowoczesne zaplecze techniczne.

Uniwersyteckie Centrum Sportowe

W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej. Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness. W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

Targi edukacyjne

Każdego roku w marcu w miasteczku akademickim na Bielanach odbywają się Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA. Podczas Targów można odwiedzić stoiska informacyjne uniwersytetów z: Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Bydgoszczy, a także Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Akademii Morskiej z Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Elblągu i Włocławku. Istnieje również możliwość rozmowy z doradcami zawodowymi z Biura Karier UMK, którzy osobom niezdecydowanym pomagają określić predyspozycje zawodowe i wybrać odpowiedni dla nich kierunek studiów (sprawę ułatwia wypełnienie testu dostępnego na stronie internetowej Targów i przyniesienie go ze sobą do Auli UMK).

Festiwal Nauki i Sztuki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu wspólnie organizują każdego roku Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i regionu mają wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.

Wszystkie edycje Festiwalu odniosły sukces frekwencyjny i organizacyjny.
W programie ostatniej edycji znalazło się 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciągnął około 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu. Idea Festiwalu doskonale wpisuje się w atmosferę Torunia - miasta kojarzonego nie tylko z pięknymi zabytkami, ale także - z nauką i sztuką. Toruński Festiwal należy do stowarzyszenia organizatorów festiwali nauki w Europie (European Science Events Association).

 

Lista wydziałów i kierunków UMK w roku akademickim 2016/2017:

obrazek

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
• biologia
• biologia - specjalności nauczycielskie
• biotechnologia
• ochrona środowiska
• nauczanie przyrody
• agrobiologia
• biologia sądowa
• environmental protection
• modułowe Kształcenie Pedagogiczne

Wydział Chemii
• chemia
• chemistry
• chemia kosmetyczna
• chemia i technologia żywności
• chemia żywności
• materiały współczesnych technologii (wspólnie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK)
• analityka medyczna
• farmacja
• kosmetologia

Wydział Filologiczny
• filologia polska
• filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
• język obcy w biznesie
• kulturoznawstwo
• komparatystyka literacko-kulturowa
• lingwistyka praktyczna i copywriting
• filologia angielska
• filologia bałkańska
• filologia germańska
• filologia klasyczna
• filologia rosyjska
• filologia romańska
• filologia włoska
• filologia – hellenistyka
• filologia – wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
• filologia – japonistyka
• filologia – lingwistyka stosowana (języka francuski z językiem arabskim)
• filologia – lingwistyka stosowana (język włoski z językiem hiszpańskim)
• filologia – lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• astronomia
• fizyka
• fizyka techniczna
• automatyka i robotyka
• informatyka stosowana

Wydział Humanistyczny
• filozofia
• kognitywistyka
• medioznawstwo
• międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
• organizacja opieki nad osobą starszą
• praca socjalna
• psychologia
• socjologia

Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK)
• kierunek lekarski
• biotechnologia
• optyka okularowa z elementami optometrii
• inżynieria biomedyczna

Wydział Matematyki i Informatyki
• matematyka
• informatyka
• informatyka – studia inżynierskie
• matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• ekonomia
• finanse i rachunkowość
• komunikacja i psychologia w biznesie
• management
• matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki)
• studia menedżersko-finansowe
• zarządzanie

Wydział Nauk Historycznych
• archeologia
• archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
• etnologia – antropologia kulturowa
• historia
• historia sztuki
• zarządzanie informacją i bibliologia
• studia skandynawsko-bałtyckie
• wojskoznawstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK)
• pielęgniarstwo
• zdrowie publiczne,
• fizjoterapia
• ratownictwo medyczne
• dietetyka
• położnictwo
• elektroradiologia
• audiofonologia

Wydział Nauk o Ziemi
• geografia
• geoinformacja środowiskowa
• studia miejskie
• turystyka i rekreacja,
• nauczanie przyrody (kierunek międzywydziałowy)

Wydział Nauk Pedagogicznych
• pedagogika
• pedagogika specjalna
• praca socjalna

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• politologia
• polityka publiczna
• stosunki międzynarodowe
• studia wschodnie

Wydział Prawa i Administracji
• administracja
• administracja i zarządzanie
• doradztwo podatkowe
• europeistyka
• eeuropeistyka z filologią włoską
• prawo
• prawo ochrony środowiska

Wydział Sztuk Pięknych
• malarstwo
• grafika
• konserwacja i restauracja dzieł sztuki
• krytyka artystyczna
• rzeźba
• architektura wnętrz
• sztuka mediów i edukacja wizualna
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
• ochrona dóbr kultury

Wydział Teologiczny
• teologia
• nauki o rodzinie
• organizacja opieki nad osobą starszą

 

Adresy Dziekanatów

obrazek

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
kierownik dziekanatu: mgr Magdalena Zakrzewska
e-mail: magdal@umk.pl
telefon: (56) 611-25-05

Wydział Chemii
kierownik dziekanatu: dr Katarzyna Białowicz
e-mail: fiodor@chem.umk.pl
telefon: (56) 611-45-77

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr inż. Lidia Król-Durmowicz
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-35-41

Wydział Filologiczny
kierownik dziekanatu: mgr Zofia Wójcik
e-mail: zwojcik@umk.pl
telefon: (56) 611-35-11

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
kierownik dziekanatu: mgr Anna Salamończyk
e-mail: annasfizyka.umk.pl
telefon: (56) 611-32-73

Wydział Humanistyczny
kierownik dziekanatu: mgr Barbara Kusz
e-mail: kuszba@umk.pl
telefon: (56) 611 36 33

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Michalska
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-33-96

Wydział Matematyki i Informatyki
kierownik dziekanatu:Małgorzata Drozdowska
e-mail: mdrozd@mat.umk.pl
telefon: (56) 611-29-88

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Zawadzka
e-mail: krystyna@econ.umk.pl
telefon: (56) 611-46-08

Wydział Nauk Historycznych
kierownik dziekanatu: mgr Agnieszka Korzybska
e-mail: agaban@umk.pl
telefon: (56) 611-37-12

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Bartoszewska
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-34-50

Wydział Nauk o Ziemi
kierownik dziekanatu: mgr Liliana Rynkiewicz
e-mail: Liliana.Rynkiewicz@umk.pl
telefon: (56) 611-25-85

Wydział Nauk Pedagogicznych
kierownik dziekanatu: mgr Martyna Morenc
e-mail: dziekped@umk.pl
telefon: (56) 611-31-13

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
kierownik dziekanatu: mgr Izabela Kurjata
e-mail: izabela@umk.pl
telefon: (56) 611-21-25

Wydział Prawa i Administracji
kierownik dziekanatu: mgr Marzenna Rasztubowicz
e-mail: mara@law.umk.pl
telefon: (56) 611-41-06

Wydział Sztuk Pięknych
kierownik dziekanatu: mgr Renata Czarnecka
e-mail: wsp@umk.pl
telefon: (56) 611-38-00

Wydział Teologiczny
kierownik dziekanatu: mgr Maria Janowska
e-mail: teologia@umk.pl
telefon: (56) 611-49-90

 

kierunki studiów – artykuły