Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 Wrocławarrow

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt       Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności     Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności           Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji   Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji   Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Medycyny Weterynaryjnej             Wydział Medycyny Weterynaryjnej   Wydział Medycyny Weterynaryjnej      

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Wydział Przyrodniczo-Technologiczny     Wydział Przyrodniczo-Technologiczny   Wydział Przyrodniczo-Technologiczny       Wydział Przyrodniczo-Technologiczny   Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

9.14 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.78 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

O Uczelni...


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska,
 • doktora nauk weterynaryjnych,
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii,
 • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
 • doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz ochrony i kształtowania środowiska,
 • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych,
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

 • Trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wchodzą w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018.

   

  Dlaczego warto wybrać UPwr?

  Nauki przyrodnicze to kierunki przyszłości, dlatego warto wybrać studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Uczelnia oferuje:

 • szeroki wybór kierunków studiów i specjalności,
 • studia inżynierskie, licencjackie oraz magisterskie i doktoranckie,
 • europejski standard kształcenia,
 • kierunki zamawiane,
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria,
 • wysoki standard domów studenckich,
 • nowoczesne obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią,
 • możliwości pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych,
 • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych – w zespołach artystycznych, klubie turystycznym oraz sekcjach Akademickiego Związku Sportowego,
 • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami.

 • Warto także ze względu na:

 • doświadczoną i życzliwą kadrę nauczycieli akademickich,
 • atmosferę, która sprawia, że student nie jest przedmiotem nauczania, ale podmiotem – u nas nie będziesz tylko numerem indeksu,
 • pomoc i życzliwość pracowników administracyjnych – tak funkcjonujących dziekanatów nie ma żadna uczelnia.
 •  

  Rekrutacja krok po kroku

 • Zapoznaj się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu
 • Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze kierunku studiów możesz zadzwonić lub napisać maila.
 • Jeśli masz już wybrany kierunek studiów, zapoznaj się z terminarzem rekrutacji.
 • Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia.
 • Zrób zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – parametry zdjęcia
 • Wnieś opłatę rekrutacyjną.
 • Poczekaj na wyniki matur.
 • Wpisz wyniki matur.
 • Sprawdź listę osób wstępnie zakwalifikowanych na studia
 • Jeśli twoje nazwisko znajduje się na takiej liście, zapoznaj się dokładnie z procedurą składania dokumentów.
 • Złóż w odpowiednim miejscu dokumenty – sprawdź terminarz
 • Sprawdź listę osób przyjętych na studia
 • Jeśli twoje nazwisko znajduje się na tej liście - gratulujemy, zostałeś przyjęty na studia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Jedyne co musisz jeszcze zrobić to:
  - wnieść opłatę za legitymację (17 zł na to samo konto, na które wpłacałeś opłatę rekrutacyjną)
  - wykonać badania lekarskie – listę placówek dla województwa dolnośląskiego znajdziesz tutaj. Jeśli jesteś spoza województwa, zorientuj się w której placówce medycyny pracy w swojej okolicy wykonasz te badania za darmo.
 •  

  Zasady rekrutacji

   

  Studia podyplomowe

  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Hodowla koni i jeździectwo
 • Naukowe podstawy treningu koni
 • Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

 • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Wycena nieruchomości

 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności
 • Chirurgia weterynaryjna (studia specjalizacyjne)
 • Choroby psów i kotów (studia specjalizacyjne)
 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych (studia specjalizacyjne)
 • Choroby owadów użytkowych (studia specjalizacyjne)
 • Choroby przeżuwaczy (studia specjalizacyjne)
 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna (studia specjalizacyjne)
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego (studia specjalizacyjne)
 • Rozród zwierząt (studia specjalizacyjne)
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna (studia specjalizacyjne)
 • Radiologia weterynaryjna (studia specjalizacyjne)

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • AGRO-UNIA
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej
 • Technologia winiarstwa
 • Technologia piwowarstwa 2017/2018
 • Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia
 • Psychodietetyka

 • Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
 • Studia menedżerskie dla inżynierów
 •  

  Kształcenie na odległość

  E-learning pozwala na połączenie różnych środowisk nauczania – elektronicznych środków i materiałów dydaktycznych z tradycyjnymi sposobami prowadzenia zajęć – przez co aranżuje najlepsze warunki do wydajnej pracy i nauki. Kształceniem na odległość na UPWr zajmuje się Centrum Kształcenia na Odległość (CKnO). Celem jednostki jest wdrażanie, stosowanie oraz promocja nowoczesnych technik nauczania i uczenia się.

  CKnO, przy współpracy z dydaktykami uczelni, zajmuje się przygotowaniem kursów z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego (e-learning, blended learning). Do CKnO należy opracowanie metodyczne i techniczne kursu oraz dbałość o jego stronę graficzną i ergonomiczną. Korzystamy z licencjonowanego, specjalistycznego oprogramowania, a efekt finalny w postaci kursów internetowych realizowany jest przez studentów na Platformie kształcenia zdalnego UPWr. (www.ckno.up.wroc.pl)

   

  DNI WSTĘPNE

  DZIEŃ WSTĘPNY DLA STUDENTÓW I ROKU

  Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

  Realizacja „Dnia wstępnego” będzie się odbywała wg poniższych harmonogramów:

  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt >>>
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji >>>
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności >>>
  Wydział Przyrodniczo – Technologiczny >>>
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej >>>

   

  • test

   gfdgdg
   2017-10-12 09:27:29
  • Dominik

   Ukończyłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Daje on ogólną wiedzę techniczną oraz wiedzę z zakresu rolnictwa leśnictwa i nauk weterynaryjnych. Jeżeli chodzi o możliwość zatrudnienia to w grę wchodzi branża przetwórstwa spożywczego, rolnictwo, projektowanie maszyn oraz ich dystrybucja jak również handel środkami wykorzystywanymi w produkcji rolnej. Studiowało się przyjemnie i bez większych problemów.
   2017-10-05 12:41:35
  • Albert

   Ogólnie ze studiów i kierunku jestem zadowolony, ale to zależy od tego co kto oczekuje. Ja wiedziałem, że interesują mnie tematy związane z rolnictwem i dlatego też dobrze mi się studiowało. Jeśli chce Pani pracować w branży rolniczej lub okolicach rolnictwa to kierunek jest jak najbardziej zasadny. Natomiast jeśli to ma być tylko "na sztukę" oby był tylko papier to radzę się zastanowić. Mam na myśli oczywiście swój kierunek.. Pracę znalazłem dosyć szybko i jestem zadowolony z wyboru. W sumie teraz w ofertach pracy to można przebierać.
   2017-10-05 12:40:53

  arrow_left Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu arrow_right

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
  Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
  Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Szlifuj swoje kompetencje, a znajdziesz zatrudnienie

  Szlifuj swoje kompetencje, a znajdziesz zatrudnienie

  Jeśli zastanawiasz się, jakie wymogi powinieneś spełnić, aby być ...

  więcej

  Studia w Danii

  Studia w Danii

  W szeregu słów kojarzących się z Danią powinno się znaleźć, obok sł ...

  więcej

  Język francuski - TCF ( B2)

  Język francuski - TCF ( B2)

  Uczysz się francuskiego od pewnego czasu i nie wiesz, na jakim poziomie ...

  więcej

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.