Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 Wrocławarrow

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt       Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt   Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności     Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności           Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji   Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji   Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Medycyny Weterynaryjnej             Wydział Medycyny Weterynaryjnej   Wydział Medycyny Weterynaryjnej      

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Wydział Przyrodniczo-Technologiczny     Wydział Przyrodniczo-Technologiczny   Wydział Przyrodniczo-Technologiczny       Wydział Przyrodniczo-Technologiczny   Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

9.14 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.78 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

O Uczelni...


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska,
 • doktora nauk weterynaryjnych,
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii,
 • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
 • doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz ochrony i kształtowania środowiska,
 • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych,
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

 • Trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wchodzą w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018.

  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Dlaczego warto wybrać UPwr?

  Nauki przyrodnicze to kierunki przyszłości, dlatego warto wybrać studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Uczelnia oferuje:

 • szeroki wybór kierunków studiów i specjalności,
 • studia inżynierskie, licencjackie oraz magisterskie i doktoranckie,
 • europejski standard kształcenia,
 • kierunki zamawiane,
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria,
 • wysoki standard domów studenckich,
 • nowoczesne obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią,
 • możliwości pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych,
 • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych – w zespołach artystycznych, klubie turystycznym oraz sekcjach Akademickiego Związku Sportowego,
 • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami.

 • Warto także ze względu na:

 • doświadczoną i życzliwą kadrę nauczycieli akademickich,
 • atmosferę, która sprawia, że student nie jest przedmiotem nauczania, ale podmiotem – u nas nie będziesz tylko numerem indeksu,
 • pomoc i życzliwość pracowników administracyjnych – tak funkcjonujących dziekanatów nie ma żadna uczelnia.
 • LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Rekrutacja krok po kroku

 • Zapoznaj się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu
 • Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze kierunku studiów możesz zadzwonić lub napisać maila.
 • Jeśli masz już wybrany kierunek studiów, zapoznaj się z terminarzem rekrutacji.
 • Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia.
 • Zrób zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – parametry zdjęcia
 • Wnieś opłatę rekrutacyjną.
 • Poczekaj na wyniki matur.
 • Wpisz wyniki matur.
 • Sprawdź listę osób wstępnie zakwalifikowanych na studia
 • Jeśli twoje nazwisko znajduje się na takiej liście, zapoznaj się dokładnie z procedurą składania dokumentów.
 • Złóż w odpowiednim miejscu dokumenty – sprawdź terminarz
 • Sprawdź listę osób przyjętych na studia
 • Jeśli twoje nazwisko znajduje się na tej liście - gratulujemy, zostałeś przyjęty na studia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Jedyne co musisz jeszcze zrobić to:
  - wnieść opłatę za legitymację (17 zł na to samo konto, na które wpłacałeś opłatę rekrutacyjną)
  - wykonać badania lekarskie – listę placówek dla województwa dolnośląskiego znajdziesz tutaj. Jeśli jesteś spoza województwa, zorientuj się w której placówce medycyny pracy w swojej okolicy wykonasz te badania za darmo.
 • LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Zasady rekrutacji

   

  Studia podyplomowe

  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Hodowla koni i jeździectwo
 • Naukowe podstawy treningu koni
 • Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

 • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Wycena nieruchomości

 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności
 • Chirurgia weterynaryjna (studia specjalizacyjne)
 • Choroby psów i kotów (studia specjalizacyjne)
 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych (studia specjalizacyjne)
 • Choroby owadów użytkowych (studia specjalizacyjne)
 • Choroby przeżuwaczy (studia specjalizacyjne)
 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna (studia specjalizacyjne)
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego (studia specjalizacyjne)
 • Rozród zwierząt (studia specjalizacyjne)
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna (studia specjalizacyjne)
 • Radiologia weterynaryjna (studia specjalizacyjne)

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • AGRO-UNIA
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej
 • Technologia winiarstwa
 • Technologia piwowarstwa 2017/2018
 • Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia
 • Psychodietetyka

 • Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
 • Studia menedżerskie dla inżynierów
 • LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Kształcenie na odległość

  E-learning pozwala na połączenie różnych środowisk nauczania – elektronicznych środków i materiałów dydaktycznych z tradycyjnymi sposobami prowadzenia zajęć – przez co aranżuje najlepsze warunki do wydajnej pracy i nauki. Kształceniem na odległość na UPWr zajmuje się Centrum Kształcenia na Odległość (CKnO). Celem jednostki jest wdrażanie, stosowanie oraz promocja nowoczesnych technik nauczania i uczenia się.

  CKnO, przy współpracy z dydaktykami uczelni, zajmuje się przygotowaniem kursów z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego (e-learning, blended learning). Do CKnO należy opracowanie metodyczne i techniczne kursu oraz dbałość o jego stronę graficzną i ergonomiczną. Korzystamy z licencjonowanego, specjalistycznego oprogramowania, a efekt finalny w postaci kursów internetowych realizowany jest przez studentów na Platformie kształcenia zdalnego UPWr. (www.ckno.up.wroc.pl)

  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  DNI WSTĘPNE

  DZIEŃ WSTĘPNY DLA STUDENTÓW I ROKU

  Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

  Realizacja „Dnia wstępnego” będzie się odbywała wg poniższych harmonogramów:

  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt >>>
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji >>>
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności >>>
  Wydział Przyrodniczo – Technologiczny >>>
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej >>>

  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  arrow_left Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu arrow_right

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
  Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
  Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Studia we Francji

  Studia we Francji

  Studia we Francji wiążą się z mnóstwem... atrakcji! Nie bez powododu prze ...

  więcej

  Język portugalski - DAPLE

  Język portugalski - DAPLE

  DALPE (Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira)to certyfikat, kt ...

  więcej

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  formularz kontaktowy